Cover Image

Khánh Hi Kỷ Sự

0
Nội dung:
Thân là một giới trừ tà hèn mọn trong thâm cung, phụ tá hoàng đế thu lại thuộc địa, trục xuất hung nô, có chí nguyện và tài hoa bình định thiên hạ, dần dần tập hợp xung quanh hắn, đều là các loại thanh niên tài tuấn...
Chap dự kiến:
Khánh Hi Kỷ Sự Chap 2
Khánh Hi Kỷ Sự Chap 3
Khánh Hi Kỷ Sự Chap 4
  
Chương
Ngày
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Lê Trần Trà My 21:11 01/10
hóng quá đi àemo
Lê Trần Trà My 21:11 01/10
hóng quá đi àemo
Icon chat

Bình Luận Mới Nhất


HOT